Aktuality

Duben 2021

Kolem domů první etapy se začíná objevovat zeleň – v rámci terénních a zahradních úprav zde byly vysázeny stromy. U domů druhé etapy již byly dokončeny fasády, v domech třetí etapy probíhá vyzdívání 2. nadzemních podlaží a část domů ve čtvrté etapě má již základy.

Březen 2021

Začátkem měsíce byl podle návrhu interiérové designérky dokončen a vybaven vzorový dům. Případní zájemci si tak mohou udělat lepší představu o tom, jak lze prostor využít a uspořádat jednotlivé prvky vybavení.

Leden 2021

U domů první etapy byla zkolaudována příjezdová komunikace. V současné době probíhá kolaudace inženýrských sítí a také bylo požádáno o kolaudaci prvních domů.

Prosinec 2020

Vzorový dům, který je součástí první etapy projektu, je až na pár detailů dokončen. Zfinalizována byla i příjezdová komunikace k domům G a byly položeny základy k domům třetí etapy.

Říjen 2020

Výstavba 3. etapy byla zahájena. V první etapě byla dokončena velká část příjezdové komunikace, stejně tak i venkovní práce na většině domů se blíží do finále.

Srpen 2020

Byla dokončena fasáda téměř všech domů v I. etapě, zároveň byla zahájena výstavba příjezdové komunikace. Domy II. etapy mají nainstalovaná okna.

Červenec 2020

V polovině měsíce byl zahájen prodej domů II. etapy. Domy v I. etapě začínají získávat finální podobu.

Červen 2020

Na domech v I. etapě byly dokončeny střešní pláště, také byl položen vodovodní řád pro I. až. III. etapu.

Květen 2020

Hrubá stavba domů II. etapy byla úspěšně dokončena. Zároveň byla vyhloubena vsakovací tělesa pro dešťovou kanalizaci.

Duben 2020

Na začátku měsíce byly dokončeny stropy ve druhém nadzemním podlaží domů 1. etapy, zároveň byla zahájena instalace oken.