Aktuality

Prosinec 2020

Vzorový dům, který je součástí první etapy projektu, je až na pár detailů dokončen. Zfinalizována byla i příjezdová komunikace k domům G a byly položeny základy k domům třetí etapy.

Říjen 2020

Výstavba 3. etapy byla zahájena. V první etapě byla dokončena velká část příjezdové komunikace, stejně tak i venkovní práce na většině domů se blíží do finále.

Srpen 2020

Byla dokončena fasáda téměř všech domů v I. etapě, zároveň byla zahájena výstavba příjezdové komunikace. Domy II. etapy mají nainstalovaná okna.

Červenec 2020

V polovině měsíce byl zahájen prodej domů II. etapy. Domy v I. etapě začínají získávat finální podobu.

Červen 2020

Na domech v I. etapě byly dokončeny střešní pláště, také byl položen vodovodní řád pro I. až. III. etapu.

Květen 2020

Hrubá stavba domů II. etapy byla úspěšně dokončena. Zároveň byla vyhloubena vsakovací tělesa pro dešťovou kanalizaci.

Duben 2020

Na začátku měsíce byly dokončeny stropy ve druhém nadzemním podlaží domů 1. etapy, zároveň byla zahájena instalace oken.

Březen 2020

Stavební práce pokračují podle harmonogramu. V polovině března bylo vyzděno 2. nadzemní podlaží u domů v 1. etapě projektu.

Únor 2020

V 1. etapě projektu byly dokončeny železobetonové stropy. Zároveň byla položena kanalizace pro všechny etapy.

Prosinec 2019

U domů, které vznikají v rámci 1. a 2. etapy, byly dokončeny základové desky.