Aktuality

Listopad 2021

Domy 1. a 2. etapy se postupně kolaudují a předávají novým majitelům, u 3. etapy se dokončuje komunikace a povrchové úpravy. U dvojdomů 4. etapy se již budují druhá patra.

Srpen 2021

Výstavba domů 4. etapy byla zahájena. Rezidenční projekt se tak rozšiřuje o 24 domů o dispozicích 4+kk a 5+kk.

Duben 2021

Kolem domů první etapy se začíná objevovat zeleň – v rámci terénních a zahradních úprav zde byly vysázeny stromy. U domů druhé etapy již byly dokončeny fasády, v domech třetí etapy probíhá vyzdívání 2. nadzemních podlaží a část domů ve čtvrté etapě má již základy.

Březen 2021

Začátkem měsíce byl podle návrhu interiérové designérky dokončen a vybaven vzorový dům. Případní zájemci si tak mohou udělat lepší představu o tom, jak lze prostor využít a uspořádat jednotlivé prvky vybavení.

Leden 2021

U domů první etapy byla zkolaudována příjezdová komunikace. V současné době probíhá kolaudace inženýrských sítí a také bylo požádáno o kolaudaci prvních domů.

Prosinec 2020

Vzorový dům, který je součástí první etapy projektu, je až na pár detailů dokončen. Zfinalizována byla i příjezdová komunikace k domům G a byly položeny základy k domům třetí etapy.

Říjen 2020

Výstavba 3. etapy byla zahájena. V první etapě byla dokončena velká část příjezdové komunikace, stejně tak i venkovní práce na většině domů se blíží do finále.

Srpen 2020

Byla dokončena fasáda téměř všech domů v I. etapě, zároveň byla zahájena výstavba příjezdové komunikace. Domy II. etapy mají nainstalovaná okna.

Červenec 2020

V polovině měsíce byl zahájen prodej domů II. etapy. Domy v I. etapě začínají získávat finální podobu.

Červen 2020

Na domech v I. etapě byly dokončeny střešní pláště, také byl položen vodovodní řád pro I. až. III. etapu.